Szare Szeregi (Hymn Szarych Szeregów)

My i¶ć będziemy w Polskę Szarymi Szeregami.
I będzie Bóg nad nami i będzie naród z nami.
I będziem i¶ć jak hymny wskro¶ miast i wsi, polami
I będziem równać w prawo Szarymi Szeregami.

Gdy rzuc± nam wyzwanie z Zachodu czy ze Wschodu,
staniemy do pochodu - Zawisza miecz nam poda.
Zatętni ziemia stal± g±sienic pod czołgami,
gdy i¶ć będziemy w ogień Szarymi Szeregami.

Roznios± się fanfary echami rozgło¶nymi.
Hen, po piastowskiej ziemi skrzydłami husarskimi.
Za nami pójdzie naród z orłami, sztandarami.
Powiedziem go szpalerem, Szarymi Szeregami.

I będziem gmach budować w harcerskim trudzie, znoju.
Otworzym w nim podwoje dla prawdy i pokoju.
I będzie Polska wolna, my będziem Polakami.
I stanie straż przed gmachem Szarymi Szeregami.

Na straży polskich granic będziemy wiernie trwać
Szarymi Szeregami, szaroharcerska brać.
I będziem stać kamiennie, wzdłuż dróg, drogowskazami.
I wie¶ć będziemy młodych Szarymi Szeregami.

(przysłała Katarzyna Krawczyk (Sajek))

Powrót do strony głównej

Aktualizacja: 2008-02-06